Zingems leghoen

NL

Zingems leghoen – beknopte beschrijving
Het Zingems leghoen is een Belgisch kippenras gecreerd door Dhr. Dion De Laporte uit Zingem.

De leg is goed tot zeer goed met ongeveer 220 crèmekleurige eieren per jaar met een gemiddeld gewicht van 60 gram.

Het Zingems leghoen is een rustige, maar beslist geen saaie kip. In een groep met andere rassen vertonen ze een zeer verdraagzaam gedrag. Ze beschikken over een goed weerstandsvermogen tegen ziektes waardoor ze gemakkelijk te houden zijn en geen bijzondere eisen stellen. Omdat ze rustig van aard zijn en tevens fors gebouwd kunnen volwassen dieren gemakkelijk gehuisvest worden binnen een afsluiting van 1,5 m hoogte.

FR

Pondeuse de Zingem
La Pondeuse de Zingem est une race de poule belge crée par Monsieur Dion De Laporte de Zingem.
C’est une très bonne pondeuse avec environ 220 œufs de couleur crème par an, d’un poids moyen de 60 grammes.

La Pondeuse de Zingem est une poule rustique, mais certainement pas sans intérêt. Dans un groupe avec d’autres races, elle a un comportement très tolérant. Elle a une bonne résistance de sorte qu’elle est facile à élever et n’a pas d’exigences particulières. Parce qu’elle est de nature calme et qu’elle a une constitution robuste, elle préfère l’élevage en liberté avec une bonne clôture de 1m50 de hauteur.

DE

Zingemer Legehuhn
Das Zingemer Legehunh ist eine Belgische Hühnerrasse, kreiert von Herrn Dion De Laporte aus Zingem.

Die Eierproduktion ist gut bis sehr gut mit etwa 220 cremefarbenen Eiern pro Jahr mit einem durchschnittlichen Gewicht von 60 Gramm.

In einer Gruppe mit anderen Hühnern verhalten sie sich sehr tolerant. Sie haben eine gute Widerstandsfähigkeit, sodass sie einfach zu halten sind und keine besonderen Ansprüche stellen. Weil sie ruhig sind und ausreichend schwer gebaut, können erwachsene Tiere leicht innerhalb eines 1,50 Meter hohen Zauns untergebracht werden.

EN

Zingem laying fowl
The Zingem laying fowl is a Belgian chicken breed created by Mr. Dion De Laporte, resident of the municipality of Zingem.
Their laying capacity can be called good to very good with about 220 cream-colored eggs per year with an average weight of 60 grams per egg.
The Zingem laying fowl is a calm, but definitely not a boring chicken. Both cockerels and hens behave very tolerant against other races and do not require special demands. Moreover, they are very resistant against demanding weather conditions. They can be easily kept within a 1.5 m high enclosure because they are quiet by nature and rather heavily built.

Ontstaan
Midden de jaren zeventig startte Dhr. Dion De Laporte met de creatie van het Zingems leghoen. De uitgangsrassen waren de Goudbrakel en de Rhode Island Red. De Goudbrakel met zijn aantrekkelijke bandtekening is één van onze mooiste en oudste kippenrassen. De Rhode Island Red heeft een dieprode grondkleur en is een Amerikaans dubbeldoelras met een uitstekende legcapaciteit. Tevens werden enkele bruine leghybriden ingekruist. Door een doorgedreven selectie werd een homogeen kippenras met een fraai uitzicht bekomen. De officiele erkenning als Belgisch ras kwam er in 1985.

Raskenmerken
Op het eerste zicht lijkt het Zingems leghoen vrij sterk op de Goudbrakel, doch de bevedering is anders qua kleur en tekening. Door de invloed van de Rhode Island Red is de grondkleur een tint intenser en dus eerder roodbruin. De bandtekening is minder strak afgelijnd en de bruine banden zijn ongeveer even breed als de zwarte banden. Dit zorgt ervoor dat het globale uitzicht van zowel hanen als hennen veel bruiner is dan de Goudbrakel.

Bij de hanen valt dit verschil nog meer op. Daar waar de Goudbrakel hanen over een duidelijk gebande bovenborst beschikken moet deze bij de Zingemse hanen egaal roodbruin zijn, zonder bandtekening. Zingemse leghoenders zijn forser gebouwd dan de Brakel. Dit door het inkruisen met de Rhode Island Red. De oorlellen zijn wit. De loopbenen en tenen zijn leiblauw. Hennen hebben in tegenstelling tot Brakelhennen een rechtopstaande kam.

Zingems leghoen haan

Zingems leghoen haan

Zingems leghoen hen 2006

Zingems leghoen hen

Zingems leghoen hen detail vleugel

Detail vleugel Zingems leghoen hen

De brede bruine banden zijn kenmerkend voor het ras.

Kopstudie Zingems leghoen hen

Kopstudie Zingems leghoen hen
Hennen (evenals de hanen) hebben een rechtopstaande kam

Noot

Deze website heeft tot doel het zeldzame Zingems leghoen in de kijker te brengen.

Toen in 2003 mijn interesse gewekt was voor dit Belgisch kippenras, en voor ik ze mij aanschafte, ben ik uiteraard volop op zoek gegaan naar info en foto’s ervan. Destijds was er slechts één foto terug te vinden op het internet, namelijk de foto van de hen en haan in het weiland genomen door Dhr. Dion De Laporte. Daarom wil ik via deze site wat meer foto’s tonen. Verder werd de korte beschrijving vertaald zodat het ras ook buiten Vlaanderen meer gekend kan zijn.

Veel leesplezier,

Leo Vermeir

.

Meer weten … zie pagina   Uiterlijke kenmerken

© alle teksten en foto’s

Metatags:

Zingems leghoen, Pondeuse de Zingem, Zingem laying fowl, Zingemer Legehuhn.

Zeldzaam Belgisch kippenras, Belgisch kippenras, Belgisch kippenras met goede eierproductie, Vlaams kippenras met goede eierproductie, zeldzaam Vlaams kippenras, verdraagzaam kippenras, gezond Belgisch kippenras, goede legcapaciteit, goede legeigenschappen.

Zingems hoen, Zingemse leghoen, Zinghems, leghoen, hoen, zingem, zingems, zingemse, leghoen, leghoenders, leghoenen, Zingemer, raskip, belgisch, kippenras, raskippen, huhn, legehuhn, laying, fowl, race de poule pondeuse, poule pondeuse race, pondeuse, poule pondeuse, races poules pondeuses.